Bedankt voor je aanvraag!

We hebben uw aanvraag succesvol ontvangen!

Hoe nu verder?

Na het indienen van uw volledig ingevulde subsidieaanvraag bij het Franeker Ondernemers Fonds, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Mochten we aanvullende informatie nodig hebben, dan nemen we contact met u op.

Het bestuur van de Stichting Ster van de Elfsteden, die het Franeker Ondernemers Fonds beheert, komt zes keer per jaar samen om aanvragen te beoordelen. Tijdens deze vergaderingen wordt geëvalueerd of uw aanvraag voldoet aan onze subsidiecriteria en wordt de hoogte van een eventuele bijdrage vastgesteld. Over de beslissingen van het bestuur kan niet worden gecorrespondeerd.

In 2024 vinden de vergaderingen plaats op 13 februari, 19 maart, 23 april, 28 mei, 2 juli, 3 september.

Let op: dien uw aanvraag minstens een week voor een van deze data in.

Bij langdurige subsidieaanvragen of na afronding van een project waarvoor subsidie is verleend, kan het bestuur om een financiële verantwoording vragen voordat de subsidie wordt uitgekeerd.