Aanvraag indienen

Subsidiecriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Franeker Ondernemers Fonds, moeten aanvragen voldoen aan de volgende criteria:

  1. Locatie: Het evenement of project moet plaatsvinden in het centrum van Franeker of de directe omgeving.
  2. Toegankelijkheid: Activiteiten dienen vrij toegankelijk en gratis te zijn voor het publiek.
  3. Organisatie: Aanvragers moeten rechtspersonen zijn, zoals stichtingen, verenigingen of ondernemingen.
  4. Subsidieplafond: Er is een maximale subsidie van €10.000 per evenement of project.


Door deze criteria te hanteren, verzekeren wij dat onze steun ten goede komt aan evenementen die een positieve impact hebben op de gemeenschap en bijdragen aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van onze prachtige stad.

Hulpmiddel voor het maken van een evenementbegroting

Voor het opzetten en indienen van een evenementbegroting hebben we een hulpmiddel (Excel template) gemaakt.

Aanvraagformulier

Aanvraag

Maximum file size: 10MB

Maximum file size: 10MB

Maximum file size: 10MB

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Na het indienen van uw volledig ingevulde subsidieaanvraag bij het Franeker Ondernemers Fonds, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Mochten we aanvullende informatie nodig hebben, dan nemen we contact met u op.

Het bestuur van de Stichting Ster van de Elfsteden, die het Franeker Ondernemers Fonds beheert, komt zes keer per jaar samen om aanvragen te beoordelen. Tijdens deze vergaderingen wordt geëvalueerd of uw aanvraag voldoet aan onze subsidiecriteria en wordt de hoogte van een eventuele bijdrage vastgesteld. Over de beslissingen van het bestuur kan niet worden gecorrespondeerd.

In 2024 vinden de vergaderingen plaats op 13 februari, 19 maart, 23 april, 28 mei, 2 juli, 3 september.

Let op: dien uw aanvraag minstens een week voor een van deze data in.

Bij langdurige subsidieaanvragen of na afronding van een project waarvoor subsidie is verleend, kan het bestuur om een financiële verantwoording vragen voordat de subsidie wordt uitgekeerd.